Toimintamuodot

Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry:n toimintaan kuuluu muun muassa omaisneuvontaa, vertaisryhmiä, tuettuja lomia, koulutuksia sekä erilaisia teemallisia tapahtumia ja luentoja. Yhdistys toimii
mielenterveysomaisten edunvalvontajärjestönä.

Omaisneuvonta on omaistyöntekijöiden tarjoamaa tietoa ja tukea psyykkisesti oireilevien tai sairastuneiden omaisille ja läheisille. Omaisneuvonnassa omaisella on mahdollisuus käydä läpi sen hetkistä elämäntilannettaan sairastuneen läheisenä omaistyöntekijän kanssa.

Vertaisryhmät ovat erilaisin teemoin kokoontuvia omaisten ryhmiä, joissa on mahdollista käsitellä läheisen sairauteen liittyviä kokemuksia ja tunteita yhdessä vertaisten kanssa. Ryhmiä on tällä hetkellä puolisoille, vanhemmille, lapsille ja sisaruksille. Vertaisryhmiä on sekä avoimia että suljettuja. Suljettuihin ryhmiin on erikseen ilmoittautuminen.

Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä ihmisten osallisuutta. Vapaaehtoistoimintaa toteutetaan vapaaehtoisten ehdoilla ja heidän toiveet ja ideat huomioidaan vapaaehtoistoimintaa suunniteltaessa. Vapaaehtoiset perehdytetään ja tarvittaessa koulutetaan tehtäviin. Yhdistyksellä on monenlaisia vapaaehtoistehtäviä tarjolla yhdistyksen toiminnan tiedottamisessa avustamisesta omaiskahviloiden pitämiseen sekä vertaisomaisena toimimiseen – löydä oma tapasi auttaa!

Tuetut lomat ovat omaisille (ja kuntoutujille) järjestettäviä lomia. Tuetuille lomille haetaan erillisellä hakemuslomakkeella. Lomajärjestäjä myöntää tuen ja lomailija vastaa itse omavastuuosuudesta sekä matkakuluista. Lomalle osallistuvan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen.

Pohjois-Savo

Toiminnanjohtaja
Tiina Puranen
tiina.puranen@omary.fi
p. 040 556 4292

Omaistyöntekijä
Johanna Björn
johanna.bjorn@omary.fi
p. 040 060 3407

Etelä-Savo

Omaistyöntekijä
Minna Kurvinen
minna.kurvinen@omary.fi
p. 040 586 7359

Omaistyöntekijä
Ritva Parviainen
ritva.parviainen@omary.fi
p. 040 671 1449