Vertaisryhmät

Vertaisryhmien tarkoitus on jakaa omaisena olemisen kokemuksia. Käsitellä läheisen psyykkiseen sairauteen/oireiluun liittyviä tunteita ja ajatuksia. Ryhmissä on tarjolla ohjausta ja neuvontaa psyykkisiin sairauksiin ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Tarkoituksena on lisätä ryhmäläisten voimavaroja sekä vahvistaa erilaisia tapoja selvitä arjessa. Avoimeen ryhmään ovat kaikki omaiset tervetulleita. Suljettuun ryhmään on erikseen ilmoittautuminen.

Vertaisryhmien kokoontumisajankohdat ovat etusivulla TOIMINTAKALENTERISSA

Vertaisryhmien toimintaperiaatteet
  • vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia ryhmään osallistujia
  • jokainen voi tulla ryhmään omana itsenään ja tuoda keskusteluun niitä asioita, joita katsoo voivansa sillä hetkellä jakaa
  • omien ja toisten ajatusten kunnioittaminen ja kuunteleminen

Omaisten palautetta vertaisryhmistä

Helpottavaa kuulla muidenkin kokemuksista ja elämästä – ei ole niin yksin kuin joskus tuntuu vaikeuksien keskellä.

Olen oppinut huomaamaan, että kannattelemalla toisia ryhmäläisiä saa heidän kokemuksistaan voimaa ja uusia näkökantoja omien elämäntilanteiden käsittelemiseen. Voimaannuttava vaikutus.

Luottamuksellinen ja lämmin ilmapiiri!

Kun sinnittelee arjessa omien voimavarojensa äärirajoilla, on tosi mukava tavata toisia ihmisiä, jotka ymmärtävät.