Vertaisryhmät

Ryhmien tarkoitus

  • jakaa omaisena olemisen kokemuksia
  • käsitellä sairauteen liittyviä tunteita ja ajatuksia
  • tarjota ohjausta ja neuvontaa psyykkisiin sairauksiin ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa
  • lisätä ryhmäläisten voimavaroja sekä vahvistaa erilaisia tapoja selvitä arjessa

Ryhmien toimintaperiaatteet

  • vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia ryhmään osallistujia
  • jokainen voi tulla ryhmään omana itsenään ja tuoda keskusteluun niitä asioita, joita katsoo voivansa sillä hetkellä jakaa
  • omien ja toisten ajatusten kunnioittaminen ja kuunteleminen

Avoimeen ryhmään ovat kaikki omaiset tervetulleita. Suljettuun ryhmään on erikseen ilmoittautuminen.

Omaisten palautetta vertaisryhmistä

Helpottavaa kuulla muidenkin kokemuksista ja elämästä – ei ole niin yksin kuin joskus tuntuu vaikeuksien keskellä.

Olen oppinut huomaamaan, että kannattelemalla toisia ryhmäläisiä saa heidän kokemuksistaan voimaa ja uusia näkökantoja omien elämäntilanteiden käsittelemiseen. Voimaannuttava vaikutus.

Luottamuksellinen ja lämmin ilmapiiri!

Kun sinnittelee arjessa omien voimavarojensa äärirajoilla, on tosi mukava tavata toisia ihmisiä, jotka ymmärtävät.