OMAISNEUVONTA

TIETOA JA TUKEA ARKEEN

Omaisneuvonta on omaistyöntekijöiden tarjoamaa maksutonta keskustelutukea
psyykkisesti oireilevien tai sairastuneiden omaisille ja läheisille. Omaisneuvon-nassa omaisella on mahdollista käydä läpi sen hetkistä elämäntilannettaan sairastuneenläheisenä. Keskustelun tavoitteena on tukea omaisen jaksamista ja löytää ratkaisuja arjen ongelmiin.  Omaisen kanssa tehdään tarvittaessa jatkosuunnitelma hänen hyvinvointinsa sekä palveluihin ohjautumisen tukemiseksi. Omaisneuvonnan tarkoituksena on myös varmistaa, että sairastuneen lähipiiriin mahdollisesti kuuluvat lapset saisivat tietoa tilanteeseen liittyvistä tekijöistä ikätasonsa mukaisesti.

Omaistyöntekijät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Omaistyöntekijöille voi soittaa, kirjoittaa sähköpostia tai heitä voi tavata henkilökohtaisesti sopimalla ajan etukäteen.

Mikäli tarvitset tietoa, tukea tai neuvontaa, ota rohkeasti yhteyttä!

Vastaava omaistyöntekijä Tiina Puranen (Kuopio)
p. 040 556 4292 tai tiina.puranen@omary.fi

Omaistyöntekijä Johanna Björn (Pohjois-Savo)
p. 040 060 3407 tai johanna.bjorn@omary.fi

Omaistyöntekijä Ritva Parviainen (Etelä-Savo)
p. 040 586 7359 tai ritva.parviainen@omary.fi

OMAISNEUVONNAN PÄIVYSTYSPISTEET

  • Julkulan sairaalan Mielen Maja, Puijonsarventie 40, Kuopio. Omaistyöntekijän päivystysajat ovat keskiviikkoisin 5.9., 19.9., 10.10., 7.11., 28.11. ja 12.12. klo 15–17. Halutessasi voit myös varata ajan  etukäteen omaistyöntekijä Johanna Björn 040 060 3407.

  • Iisalmen aikuispsykiatrian poliklinikka, (Osoite vahvistuu elokuussa). Torstaisin 6.9., 27.9., 25.10. ja 29.11. klo 16–19. Varaa aika etukäteen omaistyöntekijä Johanna Björniltä p. 040 060 3407

  • Psykiatrian poliklinikka, päihde – ja mielenterveysyksikön tilat, Tapparakatu 1-3, Torstaina 16.8., keskiviikkoisin 19.9. ja 17.10., tiistaina 27.11. klo 12–16. Varaa aika etukäteen omaistyöntekijä Ritva Parviaiselta          p. 040 586 7359.

  • Savonlinnan keskussairaala, Keskussairaalantie 6, yhteisötila 6. krs. Torstaisin 23.8., 27.9., 25.10., 22.11. klo 12–16. Varaa aika etukäteen omaistyöntekijä Ritva Parviaiselta p. 040 586 7359.

Omaisneuvonta on Tampereen ja Etelä-Pohjanmaan yhdistysten yhteistyössä toimeenpaneman Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä -projektin (2010–2014) tuotos.

Projektin taustalla vaikutti vuonna 2010 Pirkanmaan alueella toteutettu kyselytutkimus yhdistysten jäsenille. Tutkimuksen mukaan valtaosa läheisistä koki, ettei tule tarpeeksi kuulluksi ja huomioiduksi omaisena eikä saa riittävästi tietoa läheisensä sairaudesta.

Tuloksista ilmeni myös, että läheisen sairastuessa joka toinen omaisista oireilee psyykkisesti. Terveyden- ja Hyvinvoinnin laitoksen toteuttaman hankkeen väliarvioinnin mukaan 97,5 % läheisistä koki hyötyneensä omaisneuvonnasta.

Lisätietoja omaisneuvonnasta löydät TÄÄLTÄ