Omaisneuvonta

TIETOA JA TUKEA ARKEEN

Omaisneuvonta on omaistyöntekijöiden tarjoamaa maksutonta keskustelutukea psyykkisesti oireilevien tai sairastuneiden omaisille ja läheisille. Omaisneuvonnassa omaisella on mahdollista käydä läpi sen hetkistä elämäntilannettaan sairastuneen läheisenä. Keskustelun tavoitteena on tukea omaisen jaksamista ja löytää ratkaisuja arjen ongelmiin.  Omaisen kanssa tehdään tarvittaessa jatkosuunnitelma hänen hyvinvointinsa sekä palveluihin ohjautumisen tukemiseksi. Omaisneuvonnan tarkoituksena on myös varmistaa, että sairastuneen lähipiiriin mahdollisesti kuuluvat lapset saisivat tietoa tilanteeseen liittyvistä tekijöistä ikätasonsa mukaisesti.

Omaistyöntekijät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Omaistyöntekijöille voi soittaa, kirjoittaa sähköpostia tai heitä voi tavata henkilökohtaisesti sopimalla ajan etukäteen.

Mikäli tarvitset tietoa, tukea tai neuvontaa, ota rohkeasti yhteyttä!

Toiminnanjohtaja Tiina Puranen (Kuopio)
p. 040 556 4292 tai tiina.puranen@omary.fi

Omaistyöntekijä Johanna Björn (Pohjois-Savo)
p. 040 060 3407 tai johanna.bjorn@omary.fi

Omaistyöntekijä Ritva Parviainen (Varkaus ja Mikkeli)
p. 040 671 1449 tai ritva.parviainen@omary.fi

Omaistyöntekijä Minna Kurvinen (Etelä-Savo)
p. 040 586 7359 tai minna.kurvinen@omary.fi

 
Mielenterveysomaisen henkistä hyvinvointia käsittelevä lomake

Omaisen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ovat jokaisen kohdalla yksilölliset, ja niiden vaikutus hyvinvointiin on myös yksilöllistä. Kysymysten tarkoituksena on herätellä Sinua pohtimaan tilannettasi ja sen vaikutusta omaan hyvinvointiisi.

 

Klikkaamalla viereistä kuvaketta pääset tutustumaan lomakkeeseen.

OMAISNEUVONNAN PÄIVYSTYSPISTEET

Omaisneuvonta on Tampereen ja Etelä-Pohjanmaan yhdistysten yhteistyössä toimeenpaneman Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä -projektin (2010–2014) tuotos.

Projektin taustalla vaikutti vuonna 2010 Pirkanmaan alueella toteutettu kyselytutkimus yhdistysten jäsenille. Tutkimuksen mukaan valtaosa läheisistä koki, ettei tule tarpeeksi kuulluksi ja huomioiduksi omaisena eikä saa riittävästi tietoa läheisensä sairaudesta.

Tuloksista ilmeni myös, että läheisen sairastuessa joka toinen omaisista oireilee psyykkisesti. Terveyden- ja Hyvinvoinnin laitoksen toteuttaman hankkeen väliarvioinnin mukaan 97,5 % läheisistä koki hyötyneensä omaisneuvonnasta.

Lisätietoja omaisneuvonnasta löydät TÄÄLTÄ