Toimeentulo ja talous

Omainen ja mielenterveyskuntoutuja/-potilas voi hakea taloudellista tukea, neuvontaa ja apua pitkälti samoilta tahoilta eli Kelalta, kunnasta, Takuusäätiöltä ja seurakunnasta. Jos kuntoutujan tai omaisen taloudellisessa tilanteessa tapahtuu muutoksia, kannattaa olla mahdollisimman pian yhteydessä tukia maksaviin tahoihin (esim. Kela ja kunnan sosiaalitoimi) kokonaistilanteen ja laskelmien päivittämiseksi. Näin välttyy mahdolliselta takaisinperinnältä tai tulojen vähentyessä selviää, onko henkilö oikeutettu johonkin uuteen tukimuotoon tai jonkin tuen korotukseen. 

Jos kuntoutuja ja omainen asuvat samassa taloudessa, toisen saamat tulot voivat vaikuttaa myös toisen osapuolen saamien tukien määriin. Tämä kannattaa huomioida erityisesti siinä tilanteessa, jos kuntoutuja muuttaa asumaan samaan talouteen omaisen kanssa.

Tarvittaessa edunvalvontavaltuutettu tai edunvalvoja hoitaa mielenterveyskuntoutujan raha- ja talousasioita.

Kelalta voi hakea asumistukea, sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahaa, kuntoutustukea, nuorten kuntoutusrahaa, työkyvyttömyyseläkettä, toimeentulotukea, vammaistukea 16 vuotta täyttäneelle ja alle 16-vuotiaalle.

Kunnilla on erilaisia tukia ja palveluita, joita voi hakea. Niitä ovat talous- ja velkaneuvonta, sosiaalinen luototus, pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan potilaan ylläpitokorvaus ja harkinnan varainen toimeentulotuki, joka koostuu täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Takuusäätiö on kotitalouksien arjen raha-asioiden asiantuntija, joka auttaa ihmisiä ottamaan oman taloutensa haltuun. TAKUUSÄÄTIÖ tarjoaa maksutta neuvontaa, takauksia pankista nostettaviin järjestelylainoihin, pienlainoja, välineitä raha-asioiden hallintaan, esimerkiksi penno.fi -sovellus, oppaat, itseapuvälineet. Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka toimii pääasiassa Veikkauksen tuella.

Seurakunnan diakoniatyö voi myöntää taloudellista avustusta auttamaan akuutin hätätilanteen yli. Diakoniatyö auttaa, vaikka et kuuluisi kirkkoon. Voit hakea apua siitä seurakunnasta, jonka alueella asut. Useat seurakunnat järjestävät ruokailuja, joissa voi ostaa lounaan halvalla. Osassa seurakuntia järjestetään ruuanjakotilaisuuksia, osassa ruokapaketit toimitetaan pyydettäessä kotiin.