Psykiatrinen hoitotahto

Psykiatrisen hoitotahdon tavoitteena on tuoda esiin potilaan toiveet hoitoonsa liittyen tahdosta riippumattoman sairaalajakson aikana. Psykiatrisen hoitotahdon voi tehdä kuka tahansa, mutta sen laatimista suositellaan erityisesti henkilöille, joiden kohdalla tahdosta riippumatonta hoitoa tai toimenpiteitä usein harkitaan. Hoitotahto kannattaa laatia mahdollisimman hyvässä terveydentilassa.

Hoitotahdon avulla pyritään pakkokeinojen käytön vähentämiseen psykiatrisessa hoidossa sekä avoimempaan hoitoilmapiirin. Hoitotahdon avulla hoitohenkilökunta saa arvokasta tietoa siitä, kuinka potilasta voitaisiin parhaiten auttaa kriisitilanteessa tai potilaan oireiden hallinnassa. Psykiatrisen hoitotahdon yleistyminen on osa valtakunnallista hanketta (Mieli 2009–2015). Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri otti psykiatrisen hoitotahdon käyttöön vuonna 2015 ja Ylä-Savon Sote vuonna 2016. Hoitotahto on käytössä myös Itä-Savon sairaanhoitopiirissä.

Hoitotahtoa kunnioitetaan niin pitkälle kuin se on mahdollista potilaan hoidon kannalta. Lain mukaan lääkäri päättää viime kädessä, kuinka hyvää hoitoa toteutetaan. Hoitotahtoon on mahdollista kirjata hoitoon liittyvien toiveiden lisäksi omaiset ja läheiset, joita potilas toivoo kuultavan hoitoonsa liittyvissä ratkaisuissa. Hoitotahto kannattaa laatia yhdessä hoitajan tai lääkärin kanssa. Laadittuun hoitotahtoon on mahdollista tehdä myöhemmin muutoksia.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä on käytössä psykiatrista hoitotahtoa koskeva lomake. Itä-Savon sairaanhoitopiirin asiakkaat voivat ilmoittaa psykiatrista hoitotahtoa koskevat tiedot muun muassa Omakanta- palvelun kautta sähköisesti tai ottaa yhteyttä asuinkuntansa terveydenhuoltoon hoitotahdon laatimiseksi.

Lisätietoja psykiatrisesta hoitotahdosta ja sen laatimisesta voi kysyä asuinkuntansa terveydenhuollosta, mielenterveyspalveluista ja psykiatrisista hoitolaitoksista.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin psykiatrinen hoitotahtoni – lomake.