Lisämateriaalit

Lisämateriaaleista löytyy muun muassa yhdistyksen toimintaan liittyviä artikkeleita, tietoa hankkeista, opinnäytetöitä sekä muuta oheismateriaalia.

Opinnäytetyö omaisten sairastuneelle läheiselle tarjoamasta avusta

Savonia AMK:n opiskelija teki Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry:lle vuonna 2015 opinnäytetyön, jonka tarkoituksena oli kuvata sen työn määrää ja muotoja, jolla omainen auttaa mielenterveysongelmasta kärsivää läheistään. Lisäksi tarkoitus oli kuvata läheisen hoitamisen aiheuttamisa vaikutuksia auttajan elämään. Työn tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä siitä, kuinka paljon mielenterveyskuntoutujan omaiset tekevät työtä mielenterveyskuntoutujan apuna. Opinnäytetyö toteutettiin kyselytutkimuksena omaisille.

Psykiatri, kokki, sihteeri, hoitoapulainen – omainen – omaisen työn muodot mielenterveyskuntoutujan apuna sekä avustamisen vaikutukset omaisen elämään

OSSI-hanke 2016-2018

OSSI-hankkeessa kehitettiin kaikenikäisten omaishoitoa ja ikäihmisten perhehoitoa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) myönsi vuonna 2016 Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon –hankkeelle (OSSI-hanke 2016-2018)  2,6 miljoonan euron rahoituksen. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja juurruttaa omais- ja perhehoitajille asiakaslähtöisemmät, nykyistä yhdenvertaisemmat ja paremmin järjestetyt palvelut Etelä-Savon maakunnassa. Hankkeessa oli mukana yli 20 yhteistyökumppania, joista yksi olimme me Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry. Toimimme asiantuntijana päihde- ja mielenterveyskuntoutujien omaishoidon toimintamallin kehittämisessä ja käyttöönotossa. Hankkeen aikana perustettiin maakunnallinen omais- ja perhehoidon osaamiskeskus OSSI, jonne keskitettiin kaikki omais- ja perhehoidossa arjen sujuvuuden helpottamiseksi tarkoitetut tukipalvelut.

OSSI-hankkeen hankepäällikön Jaana Koinsaaren kolumni Labyrintti-lehdestä 2/2017. Napsauta kuvaa lukeaksesi kolumni.

OSSI-hankkeen nettisivut

Perhehoitoliitto