Materiaalit ja työkalut

Lisämateriaaleista löytyy muun muassa yhdistyksen toimintaan liittyviä artikkeleita, tietoa hankkeista, opinnäytetöitä sekä muuta oheismateriaalia.

OSSI-hanke 2016-2018

OSSI-hankkeessa kehitettiin kaikenikäisten omaishoitoa ja ikäihmisten perhehoitoa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) myönsi vuonna 2016 Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon –hankkeelle (OSSI-hanke 2016-2018)  2,6 miljoonan euron rahoituksen. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja juurruttaa omais- ja perhehoitajille asiakaslähtöisemmät, nykyistä yhdenvertaisemmat ja paremmin järjestetyt palvelut Etelä-Savon maakunnassa. Hankkeessa oli mukana yli 20 yhteistyökumppania, joista yksi olimme me Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry. Toimimme asiantuntijana päihde- ja mielenterveyskuntoutujien omaishoidon toimintamallin kehittämisessä ja käyttöönotossa. Hankkeen aikana perustettiin maakunnallinen omais- ja perhehoidon osaamiskeskus OSSI, jonne keskitettiin kaikki omais- ja perhehoidossa arjen sujuvuuden helpottamiseksi tarkoitetut tukipalvelut.

OSSI-hankkeen hankepäällikön Jaana Koinsaaren kolumni Labyrintti-lehdestä 2/2017. Napsauta kuvaa lukeaksesi kolumni.

 

OSSI-hankkeen nettisivut

Perhehoitoliitto