Kelalta haettavat palvelut

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit kuntoutujalle ja hänen lähiomaisilleen

Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kurssit on suunniteltu eri kohderyhmille, kuten masennuksesta tai paniikki- ja ahdistushäiriöistä kärsiville tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaville. Kursseja järjestetään myös pari- ja perhekursseina. Kelan kuntoutukseen osallistuminen on yleensä maksutonta. Voit saada kuntoutuksesi ajalta kuntoutusrahaa. Se turvaa toimeentuloasi kuntoutuksen aikana. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja.

Kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista. Kelan korvaamaa psykoterapiaa voi saada, jos kuntoutuja on 16–67-vuotias ja

• hänen työ- tai opiskelukykynsä on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi,
• hän on saanut mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen vähintään 3 kk asianmukaista hoitoa ja
• psykiatrin lausunnon perusteella voidaan arvioida, että kuntoutuspsykoterapia on tarpeen työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi. 

Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa. 16–25-vuotiaille se voi olla myös musiikkiterapiaa tai kuvataideterapiaa. Nuoren terapiaan voi liittyä myös vanhempien ohjauskäyntejä.Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan. Kelan tukeman psykoterapian enimmäismäärä on 200 kertaa kolme vuoden aikana.

Kelan palveluntuottajahaku