Hoitoon hakeutuminen

Hoitoon on mahdollista hakeutua useampaa eri kautta riippuen, millaisia palveluita on mahdollisuus käyttää tai millaiset palvelut ovat saatavilla.

Mielenterveyspalvelujen päivystys

Jos kunnassa on ympäri vuorokauden toimiva mielenterveyspuolen akuuttityöryhmä, otetaan äkillisissä mielenterveysongelmissa yhteyttä akuuttityöryhmän neuvonta- ja ohjauspalveluun. Neuvontapuhelimeen voit soittaa, jos sinulla tai läheiselläsi on äkillinen psyykkisen avun tarve (esim. itsemurha-ajatuksia, psykoosioire tai uhka sen alkamisesta tai vaikea-asteinen masennusoire) tai äkillinen psyykkinen kriisi, joka uhkaa mielenterveyttä tai normaalia toimintakykyä. Alkuarvion jälkeen psyykkisen tuen tarvitsija ohjataan sopivalle hoitotaholle. Jos mielenterveyspäivystys rajoittuu virka-aikaan, otetaan illalla ja viikonloppuna yhteyttä yhteispäivystykseen.