“Minulle riittäisi, että olisi joku kenen kanssa jutella, käydä kahvilla ja kävelyllä.”

Me kaikki kaipaamme ihmissuhteita – toiset enemmän, toiset vähemmän. Yksinäisyys on normaali reaktio, mikäli kaipaa olemassa olevilta ihmissuhteiltaan jotain enemmän tai määrällisesti lisää ihmissuhteita. Tunteena se on aina yksilöllinen, mutta kuitenkin samaan aikaan universaali, satuttava kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä.

Jopa joka viides suomalainen kokee hetkittäin yksinäisyyttä jossain vaiheessa elämäänsä. Miten meille kävi näin, että yli miljoona suomalaista jää kipunsa kanssa yksin? Kun kukaan ei näe, eikä kuule, voi omat ajatukset kääntyä hyvin toivottomiksi. Yksinäisyys tuntuu painavana viittana harteilla, eikä se yllä kehtaa lähteä ulos.

Yksinäisyyttä voi kokea kuka tahansa riippumatta omasta iästä, sosioekonomisesta asemasta tai elämäntilanteesta. Yksinäisyys voi hiipiä elämään erilaisissa elämän muutoskohdissa, kuten läheisen sairastuessa. Yksinäisyyttä voi kokea, kun arjessa ei ole ketään kenen kanssa jakaisi omaa elämäänsä, mutta yksinäinen voi olla myös silloinkin, kun ympärillä on ihmisiä.

“Minulla on paljon ihmisiä elämässäni, mutta tuntuu etten ole kenellekään tärkeä. Kukaan ei kysy, mitä minulle kuuluu.”

Yksinäisyyteen voi usein liittyä häpeää ja alemmuuden tunnetta. Vaikka ihminen tunnistaisi oman jaksamisensa heikkenevän ja yksinäisyyden syventyvän, voi avun pyytäminen ja omasta tilanteesta kertominen tuntua ylitsepääsemättömältä kynnykseltä. Yksinäisyyttä kokeva voi myös helposti ajatella, että yksinäisyys on omaa syytä.

“Pakkohan minussa on jotain vikaa olla, kun ihmiset häviävät ympäriltä.”

Yksinäisyyden kokemukseen liittyy usein ajatus, että siihen ei voi vaikuttaa, ja sen vuoksi asian kanssa jää helposti yksin. Yksinäisyyttä kokeva saattaa myös ajatella, että yksinäisyydestä on turhaa puhua, sillä muut eivät voi tehdä asialle mitään – toinen ei voi löytää minulle ystävää tai poistaa pahaa oloa. Yksinäisyyden tunnistaminen, jakaminen ja sen äärelle pysähtyminen ovat kuitenkin ensimmäiset ja suurimmat askeleet yksinäisyyden lieventämisessä. Yksinäisyys ei poistu itsestään vähättelemällä tai välttelemällä omaa kokemusta. Yksinäisyyden ensiapupakkaukseen voisi kuulua seuraavanlaisia asioita:

1) Tutkaile ja sanoita yksinäisyyden kokemusta ensin itsellesi. Tällöin siitä voi olla helpompaa kertoa myös jollekin läheiselle tai ammattiauttajalle.

2) Kokeile suhtautua itseesi mahdollisimman myötätuntoisesti, vaikka se tuntuisi haastavalta. Itsesyytökset ja moitteet antavat vain lisää voimaa yksinäisyyden tunteelle.

3) Tee pieni päätös haluta itsellesi hyvää. Usein yksinäisyyttä kokiessa unohdamme meille tärkeät asiat, vaikka ne antaisivat meille voimavaroja ja iloa. Mikä olisi tänään pieni päätös tai teko, joka olisi sinulle hyväksi?

Sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpitäminen vaativat pitkäjänteistä työtä, mutta jo pienet askeleet voivat auttaa siinä. Luottamuksen syntyminen toiseen ihmiseen on jokaiselle henkilökohtainen kokemus, jota ei voi kiirehtiä. Annathan itsellesi aikaa, jos päätät tutustua uusiin ihmisiin tai haluat syventää olemassa olevia ihmissuhteita.

Jotta yksinäisyyden lieventäminen ei jäisi pelkästään kenenkään omille hartioille, haluamme muistuttaa, että meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka yksin toinen jää yksinäisyyden tunteen kanssa. Ajattelemmeko ettei kannata puuttua toisen asioihin? Luotammeko, että kyllä toinen sanoo, jos hän haluaa jutella? Meistä jokainen voisi pysähtyä miettimään, kuinka läsnä itse olemme erilaisissa kohtaamisissa toisten kanssa. Annammeko avoimesti toiselle mahdollisuuden ja tilaa kertoa hänen ajatuksista ja tunteistaan – vai kiirehdimmekö jo seuraavaan puheenaiheeseen? Jos teemme hätäisiä tulkintoja ja oletuksia sosiaalisista tilanteista, voi tästä alkaa kasvaa kuilu toistemme välille.

 

Mietintätauko tähän päivään:  Milloin ja miten olet itse tullut kohdatuksi ja kuulluksi toivomallasi tavalla? Voisiko tätä kokemusta hyödyntää myös omissa arkisissa kohtaamisissa muiden kanssa?

 

Hanna ja Inka

Yksinäisyystyö Pohjois-Savossa -hanke

Pin It on Pinterest