YK:n ihmisoikeuksien julistus, sekä muut kansainväliset sopimukset takaavat meille kaikille jakamattomia, universaaleja oikeuksia, jotka ovat keskeisiä inhimillisen ja arvokkaan elämän peruspilareita. Jokapäiväisessä elämässä kenties helposti unohdamme, että meille on syntymässä annettu oikeudet vapauteen, elämään, terveyteen, lepoon ja vapaa-aikaan, meitä ei saa kohdella alentavasti tai epäinhimillisesti, olemme tasavertaisia muiden kanssa.

Mielenterveysomaisten kohdalla ihmisoikeudet saattavat kuitenkin kuulostaa vain kauniilta sanahelinältä. Omaiset kokevat usein jäävänsä ilman tukea, tietoa, palveluja ja hoitoa, eivätkä koe tulevansa kuulluksi. Pahimmillaan omainen elää kahlittuna läheisen sairauteen, luopuen omista haaveistaan, toiveistaan ja elämästään, sairastuen lopulta itse. Haavoittuvimmassa asemassa ovat lapsiomaiset, joilla ei ole keinoja puuttua omien oikeuksiensa loukkauksiin.

Ihmisoikeudet, sinun oikeutesi, kuuluvat sinulle kuitenkin absoluuttisesti. Niitä ei pitäisi voida antaa tai ottaa pois. Näin ollen, niiden voiman tulisi olla vahvempi kuin minkään velvoitteen tai esteen.

Jos kukaan ei pidä huolta meidän oikeuksiemme toteutumisesta, meidän on tehtävä se itse. Vaatikaamme ja vaalikaamme niitä, asettakaamme rajoja, pitäkäämme itsestämme huolta. Oikeudet terveyteen ja mielenterveyteen takaavat meille elämäntilanteemme vaatimat palvelut, jotka on taattu meille myös lainsäädännöllä.

Jotta voisimme hillitä psyykkisten sairauksien aiheuttamaa kärsimystä, tulee meidän puhua ihmisoikeuksista kovemmalla äänellä ja tehdä ne näkyvämmiksi.

Muistuta siis itseäsi arvostasi.
Se on sinun oikeutesi.

Kirjoittaja Eetu Poutiainen, sosionomi-opiskelija

Pin It on Pinterest