Nuoren aikuistuminen ja itsenäisen elämän aloittaminen on elämänvaihe, jossa tapahtuu paljon kaikkea yhtäaikaisesti. Tulevaisuus ja omat valinnat mietityttävät; mitä haluaisi opiskella, opiskeleeko oikeaa alaa tai riittävätkö voimavarat opiskeluun tai työhön ylipäätään. Samaan aikaan on luonnollista vielä etsiä itseään muutenkin ja pohtia omaa identiteettiään.

Omaan kotiin muuttaminen on iso askel ja siihen liittyy paljon vastuita ja velvollisuuksia. On osattava huolehtia mm. omista raha-asioista, ruuanlaitosta ja kodin siisteydestä. Itsenäistyminen on prosessi, eikä aikuiseksi tulla yhdessä yössä. Harva nuori muuttaakaan omaan kotiin heti 18 vuotta täytettyään.

Sijaishuollosta itsenäistyvä nuori saa täysi-ikäistyttyään kantaakseen uudenlaista vapautta ja vastuuta. Vaatimus itsenäistymisen tahdista on jossain määrin kovempi. Moni asia nuoren elämässä muuttuu, jolloin nuori tarvitsee riittävää tukiverkostoa ympärilleen. Nuori on oikeutettu lastensuojelun jälkihuoltoon vähintään puolen vuoden sijoituksen jälkeen, mutta se ei yksin riitä.

Kuopion Vamoksella vuoden alussa käynnistynyt Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE) -hanke tarjoaa yksilöllistä tukea lastensuojelun jälkihuoltoon oikeutetuille nuorille. Nuori saa oman valmentajan, jonka kanssa voi miettiä raha-asioita, arjen sujuvuutta, opiskeluun tai työelämään liittyviä kysymyksiä tai hahmotella tulevaisuuden suuntaviivoja. Valmentaja on rinnalla kulkeva, luotettava aikuinen, joka tukee nuorta löytämään omaa paikkaa omassa elämässään sekä laajemmin yhteisöissä ja yhteiskunnassa.

On suuri voimavara nuorelle, mikäli hänellä on vanhempia, isovanhempia tai muita sukulaisia tai läheisiä elämässään. Läheisiltä saatu tuki voi olla näennäisesti pientä, kuten puhelinsoitto tai kympin vippaaminen, mutta silti merkityksellistä nuorelle. On tärkeää, että on paikka mihin mennä käymään, vaikka viikonloppuna syömässä.  Läheiset ovat myös usein heitä, joiden puoleen nuori voi kääntyä tiukassa tilanteessa.

Nuoret eivät tarvitse ketään päättämään puolestaan tai kertomaan valmiita ratkaisuja. He kuitenkin tarvitsevat ympärilleen välittäviä ihmisiä, joiden kanssa peilata omia mietteitä ja elämänvalintoja. Suunta elämälle voi olla välillä hukassakin. Kuitenkin yhdessä yrittäen ja välillä eksyen se omannäköinen polku aikuisuuteen löytyy jokaiselle.

Kirjoittaja Marja Pulliainen, valmentaja Diakonissalaitoksen YEE-hankkeessa

Pin It on Pinterest