Palvelujärjestelmä omaisen silmin – video

Yksi näkemys palvelujärjestelmästä mielenterveysomaisen silmin.  Videolla vapaaehtoinen omainen kertoo näkemyksensä sairastuneen läheisensä saamista palveluista, omaisen huomioimisesta palvelujärjestelmässä sekä omaisyhdistyksen merkityksestä.