Vapaaehtoistoiminta

OMA ry:n vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä ihmisten osallisuutta ja
mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöönsä vapaaehtoistoiminnan kautta sekä saada
mielenterveysomaisten ääni paremmin kuuluviin yhteiskunnassa. Vapaaehtoistoiminta
perustuu luottamukseen, suvaitsevaisuuteen ja avoimuuteen.

Vapaaehtoistoimintaa toteutetaan vapaaehtoisten ehdoilla eikä heiltä vaadita ammatillista
osaamista tehtävissään. Vapaaehtoisten toiveet ja ideat huomioidaan
vapaaehtoistoimintaa suunniteltaessa. Vapaaehtoiset voivat valita säännöllisen tai
kertaluontoisen tavan olla mukana toiminnassa.  Vapaaehtoisilta ei edellytetä
yhdistyksen jäsenyyttä. Vapaaehtoistoiminta lähtee vapaaehtoisen voimavaroista.

Vapaaehtoiset perehdytetään ja tarvittaessa koulutetaan tehtäviin. OMA ry:n työntekijät
tarjoavat tukea ja ohjausta vapaaehtoisille ja ovat vapaaehtoisten tavoitettavissa heidän
toimiessaan tehtävissään.

OMA ry:n vapaaehtoisena voit muun muassa…

  • toimia vertaisryhmien ohjaajana
  • pitää kokemuspuheenvuoroja
  • ideoida ja järjestää kanssamme erilaisia tapahtumia
  • auttaa yhdistystä mielenterveysomaistyöhön liittyvässä tiedottamisessa

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta ja olet innostunut
tarjoamaan omia ideoitasi yhdistyksen toimintaan!

Omaistyöntekijä Johanna Björn
p. 040 060 3407 tai johanna.bjorn@omary.fi