Vapaaehtoistoiminta

OMA ry:n vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä ihmisten osallisuutta ja
mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöönsä vapaaehtoistoiminnan kautta sekä saada
mielenterveysomaisten ääni paremmin kuuluviin yhteiskunnassa. Vapaaehtoistoiminta
perustuu luottamukseen, suvaitsevaisuuteen ja avoimuuteen.

Vapaaehtoistoimintaa toteutetaan vapaaehtoisten ehdoilla eikä heiltä vaadita ammatillista
osaamista tehtävissään. Vapaaehtoisten toiveet ja ideat huomioidaan
vapaaehtoistoimintaa suunniteltaessa. Vapaaehtoiselta ei edellytetä yhdistyksen jäsenyyttä
eikä hänen tarvitse olla mielenterveyskuntoutujan omainen. Vapaaehtoistoiminta lähtee
vapaaehtoisen voimavaroista. Vapaaehtoinen määrittelee vapaaehtoistoiminnan
aikataulun ja sisällön.

Vapaaehtoiset perehdytetään ja tarvittaessa koulutetaan tehtäviin. OMA ry:n työntekijät
tarjoavat tukea ja ohjausta vapaaehtoisille ja ovat vapaaehtoisten tavoitettavissa heidän
toimiessaan tehtävissään.

OMA ry:n vapaaehtoisena voit muun muassa…

  • toimia vertaisryhmien ohjaajana
  • pitää kokemuspuheenvuoroja
  • ideoida ja järjestää kanssamme erilaisia tapahtumia
  • auttaa yhdistystä mielenterveysomaistyöhön liittyvässä tiedottamisessa

Ota rohkeasti yhteyttä asuinalueesi omaistyöntekijään, mikäli olet kiinnostunut
vapaaehtoistoiminnasta ja olet innostunut tarjoamaan omia ideoitasi yhdistyksen
toimintaan!

Omaistyöntekijä Minna Kurvinen (Etelä-Savo)
p. 040 586 7359 tai minna.kurvinen@omary.fi

Omaistyöntekijä Johanna Björn (Pohjois-Savo)
p. 040 060 3407 tai johanna.bjorn@omary.fi