Vertti-vertaisryhmät

Vertti on vertaisryhmätoimintaa lapsiperheille, joissa vanhempi/vanhemmat sairastavat
masennusta. Ryhmän tavoitteena on tukea lapsen hyvää kasvua ja kehitystä sekä
vanhemmuutta.

Keskeistä toiminnassa ovat rinnakkain toimivat vanhempien ja lasten ryhmät sekä
yhteistyö ryhmien välillä. Lapset ja vanhemmat työstävät ohjattuina omissa ryhmissä
perheitä askarruttavia asioita ja teemoja. Molempia ryhmiä ohjaa kaksi ohjaajaa. Yhteen
ryhmään mahtuu 6-7 lasta, iältään 7-12 vuotiaita ja heidän vanhempansa. Ennen ryhmään
tuloa kutsutaan jokainen vanhempi ja lapsi alkukeskusteluihin.

Vertti-toiminnan pyrkimyksenä on rakentaa vertaistukea ryhmän jäsenten välille sekä
kasvattaa vanhempien ja lasten omaa ja keskinäistä ymmärrystä vanhemman
mielenterveysongelmiin liittyen.

Lapset voivat muiden lasten kanssa jakaa ajatuksiaan arjesta, mietteitään omasta
tilanteesta ja työstää tunteitaan. Aiheita lähestytään leikin, tehtävien ja keskustelun
kautta. Vanhemmat voivat vertaistensa kanssa jakaa kokemuksia sekä keskustella
vanhemmuuteen ja lapsiin liittyvistä kysymyksistä.