Vertti-vertaisryhmät

Vertti on vertaisryhmätoimintaa lapsiperheille, joissa vanhemmalla/vanhemmilla on masennusta. Ryhmän tavoitteena on tukea lapsen hyvää kasvua ja kehitystä sekä vanhemmuutta.

Keskeistä toiminnassa ovat rinnakkain toimivat vanhempienja lasten ryhmät sekä yhteistyö ryhmien välillä. Lapset ja vanhemmat työstävät ohjattuina omissa ryhmissään perheitä askarruttavia asioita ja teemoja. Molempia ryhmiä ohjaa kaksi ohjaajaa. Yhteen ryhmään mahtuu 6-7 lasta, iältään 7-12 vuotiaita ja heidän vanhempansa. Ennen ryhmään tuloa kutsutaan jokainen vanhempi ja lapsi alkukeskusteluihin.

Vertti-toiminnan pyrkimyksenä on rakentaa vertaistukea ryhmän jäsenten välille sekä kasvattaa vanhempien ja lasten omaa ja keskinäistä ymmärrystä vanhemman mielenterveysongelmiin liittyen.

Lapset voivat muiden lasten kanssa jakaa ajatuksiaan arjesta, mietteitään omasta tilanteesta ja työstää tunteitaan. Aiheita lähestytään leikin, tehtävien ja keskustelun kautta. Vanhemmat voivat vertaistensa kanssa jakaa kokemuksia sekä keskustella vanhemmuuteen ja lapsiin liittyvistä kysymyksistä.