Toimintamuodot

Tämän pääotsikon alta löytyy kootusti tietoa yhdistyksen eri toimintamuodoista.

Yhdistyksen toimintaan kuuluu muun muassa omaisneuvontaa, vertaisryhmiä, tuettuja
lomia, koulutuksia sekä erilaisia teemallisia tapahtumia ja luentoja. Yhdistys toimii
mielenterveysomaisten edunvalvontajärjestönä.

Omaisneuvonta on omaistyöntekijöiden tarjoamaa tietoa ja tukea psyykkisesti
oireilevien tai sairastuneiden omaisille ja läheisille. Omaisneuvonnassa omaisella on
mahdollisuus käydä läpi sen hetkistä elämäntilannettaan sairastuneen läheisenä
omaistyöntekijän kanssa.

Vertaisryhmät ovat erilaisin teemoin kokoontuvia omaisten ryhmiä, joissa on
mahdollista käsitellä läheisen sairauteen liittyviä kokemuksia ja tunteita yhdessä
vertaisten kanssa. Ryhmiä on tällä hetkellä puolisoille, vanhemmille, lapsille ja
sisaruksille. Vertaisryhmiä on sekä avoimia että suljettuja. Suljettuihin ryhmiin on
erikseen ilmoittatuminen.

Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä ihmisten osallisuutta. Vapaaehtoistoimintaa toteutetaan vapaaehtoisten ehdoilla ja heidän toiveet ja ideat huomioidaan vapaaehtoistoimintaa suunniteltaessa. Vapaaehtoiset perehdytetään ja tarvittaessa koulutetaan tehtäviin. Yhdistyksellä on monenlaisia vapaaehtoistehtäviä tarjolla yhdistyksen toiminnan tiedottamisessa avustamisesta omaiskahviloiden pitämiseen sekä vertaisomaisena toimimiseen – löydä oma tapasi auttaa!

Tuetut lomat ovat omaisille (ja kuntoutujille) järjestettäviä lomia. Tuetuille
lomille haetaan erillisellä hakemuslomakkeella. Lomajärjestäjä myöntää tuen ja lomailija
vastaa itse omavastuuosuudesta sekä matkakuluista. Lomalle osallistuvan ei tarvitse olla
yhdistyksen jäsen.