Toimintamuodot

Tämän pääotsikon alta löytyy kootusti tietoa yhdistyksen eri toimintamuodoista.

Yhdistyksen toimintaan kuuluu muun muassa omaisneuvontaa, vertaisryhmiä, tuettuja lomia, koulutuksia sekä erilaisia teemallisia tapahtumia ja luentoja. Toimimme mielenterveysomaisten edunvalvontajärjestönä.

Omaisneuvonta on omaistyöntekijöiden tarjoamaa tietoa ja tukea psyykkisesti oireilevien tai sairastuneiden omaisille ja läheisille. Omaisneuvonnassa omaisella on mahdollisuus käydä läpi sen hetkistä elämäntilannettaan sairastuneen läheisenä omaistyöntekijän kanssa.

Vertaisryhmät ovat erilaisin teemoin kokoontuvia omaisten ryhmiä, joissa on mahdollista käsitellä läheisen sairauteen liittyviä kokemuksia ja tunteita yhdessä vertaisten kanssa. Ryhmiä on tällä hetkellä puolisoille, vanhemmille, lapsille ja sisaruksille. Vertaisryhmiä on sekä avoimia että suljettuja. Suljettuihin ryhmiin on erikseen ilmoittatuminen.

Tuetut lomat ovat omaisille (ja kuntoutujille) järjestettäviä virkistysmatkoja. Tuetuille lomille haetaan erillisellä hakemuslomakkeella. Lomajärjestäjä myöntää tuen ja lomailija vastaa itse omavastuuosuudesta sekä matkakuluista. Lomalle osallistuvan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen.