Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö

Ahdistuneisuus on yleinen oire lähes kaikissa psykiatrisissa sairauksissa ja häiriötiloissa.
Kun ahdistuneisuus on jatkuvaa ja pitkäaikaista, alkaa olosuhteisiin nähden tuntua
luonnottoman vahvalta, eikä varsinaisesti liity toiseen samanaikaiseen psykiatriseen
häiriöön, voi kyse olla yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä.

Ominaista sairaudelle on ahdistus, pelokkuus sekä huoli, jotka kestävät yhtäjaksoisesti
vähintään puolen vuoden ajan. Ahdistuneisuuteen ja huolen tunteeseen liittyy usein myös
esimerkiksi jännittyneisyyttä, univaikeuksia, vapinaa, keskittymisvaikeuksia sekä muita
fyysisiä oireita, kuten vatsavaivoja tai pulssin ja hengityksen tihentymistä. Myös eräät
fyysiset sairaudet, kuten kilpirauhasen toiminnan häiriöt, voivat aiheuttaa yleistyneelle
ahdistuneisuushäiriölle tyypillisiä oireita.

Stressin välttäminen, rentoutumiskeinot, säännöllinen arkirytmi, liikunta, harrastukset,
sekä päihteiden kohtuukäyttö ovat hyviä keinoja välttää oireiden mukanaan tuomaa
sosiaalista eristäytymistä. Ahdistuneisuuden pitkittyessä kannattaa aina kääntyä lääkärin
puoleen. Sairauden hoidossa käytetään erilaisia psykoterapeuttisia hoitomenetelmiä
yhdistettynä esimerkiksi ahdistuneisuus- ja masennuslääkkeisiin.