Psykoosi

Psykoosi on mielisairaus, jossa ihmisen todellisuudentaju hämärtyy, hänellä voi olla harhaluuloja ja aistiharhoja, sekä hän voi käyttäytyä ja puhua kummallisesti.
Psykoottisia oireita esiintyy useimmiten skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön yhteydessä, mutta psykoositilan voi laukaista myös esimerkiksi pitkään jatkunut stressitila tai radikaali elämässä tapahtunut muutos, kuten läheisen kuolema tai avioero. Psykoottiseen oireiluun voivat johtaa myös elimelliset syyt, kuten aivosairaudet, nestetasapainon häiriöt sekä lääkkeiden ja päihteiden käyttö.

Psykoosi on sairaus, joka kerran tultuaan voi tulla todennäköisesti myös uudelleen. Onkin tärkeää, että tunnistetaan edelliseen sairausjaksoon johtaneet syyt vaaran minimoimiseksi. Skitsofrenian ja mielialapsykoosien taustalla on usein muutokset lääkityksessä tai lääkityksen laiminlyönti, joka voi johtua sairauden kieltämisestä.
Sairastumisen ehkäisyssä on tärkeää voinnin arviointi ja säännöllinen seuranta sekä muiden mahdollisesti samaan aikaan ilmenevien mielenterveyshäiriöiden hoito.  Hyvä tukiverkosto, käytännön tuki arkielämässä sekä hoitosuhde mielenterveystyön ammattilaiseen ovat tärkeä osa hoitoa ja psykoosin uusimisen ehkäisyä.