Paniikkihäiriö

Paniikkihäiriölle tavallista ovat toistuvat paniikkikohtaukset sekä huoli niiden
uusiutumisesta. Kohtaukset tulevat äkillisesti ja oireina on esimerkiksi vapinaa,
hengenahdistusta, sydämen tykytystä, tukehtumisen tunnetta, huimausta sekä itsensä
hallitsemisen menettämisen- ja kuolemanpelkoa.

Kohtausten tiheys vaihtelee viikoittaisista kohtauksista harvemmin esiintyviin. Sairauden diagnoosi edellyttää, että henkilö on huolissaan ja peloissaan kohtauksista. Kohtausten
pelko johtaa paniikkia aiheuttavien tilanteiden välttämiseen, jolloin myös henkilön arki
vaikeutuu.

Perintötekijät, stressi, elämänmuutokset ja erot ja kuolemat lähipiirissä lisäävät riskiä
paniikkikohtauksiin. Itsehoidossa olennaista on pyrkiä pitämään henkilön elämä
mahdollisen normaalina. Tämä tarkoittaa sitä, että tilanteita, joissa paniikkikohtauksia esiintyy, ei tulisi välttää. Paniikkihäiriöstä kärsivän on suositeltavaa hakeutua vertaistuki-
ja apuryhmiin, sekä vaikeissa tapauksissa myös terapiahoitoon. Paniikkihäiriötä voidaan
myös hoitaa lääkityksellä.