Paniikkihäiriö

Paniikkihäiriölle tavallista ovat toistuvat paniikkikohtaukset sekä huoli niiden uusiutumisesta. Kohtaukset tulevat äkillisesti ja oireina on esimerkiksi vapinaa, hengenahdistusta, sydämen tykytystä, tukehtumisen tunnetta, huimausta sekä itsensä hallitsemisen menettämisen- ja kuolemanpelkoa.

Kohtausten tiheys vaihtelee viikoittaisista kohtauksista harvemmin esiintyviin. Sairauden diagnoosi edellyttää, että henkilö on huolissaan ja peloissaan kohtauksista. Kohtausten pelko johtaa paniikkia aiheuttavien tilanteiden välttämiseen, jolloin myös henkilön jokapäiväinen elämä vaikeutuu.

Perintötekijät, stressi, elämänmuutokset ja erot ja kuolemat lähipiirissä lisäävät riskiä paniikkikohtauksiin. Itsehoidossa olennaista on pyrkiä pitämään henkilön elämä mahdollisen normaalina. Tämä tarkoittaa sitä, että tilanteita, joissa paniikkihäiriötä esiintyy, ei tulisi välttää. Paniikkihäiriöstä kärsivän on suositeltavaa hakeutua vertaistuki- ja apuryhmiin, sekä vaikeissa tapauksissa myös terapiahoitoon. Paniikkihäiriötä voidaan myös hoitaa lääkityksellä.