Masennus

Masennus on herkästi uusiutuva, usein pitkäkestoinen ja hyvin yleinen sairaus, jonka puhkeamiseen vaikuttavat yleensä sekä perinnölliset tekijät että ympäristötekijät.
Masennuksen oireita ovat muun muassa kiinnostuksen tai mielihyvän puute, väsymys, itseluottamuksen ja omanarvontunnon vähentyminen sekä toistuvat kuolemaan tai itsemurhaan liittyvät ajatukset. Masennukseen liittyvät lisäksi keskittymisvaikeudet, unihäiriöt, ruokahalun muutokset, ihmissuhteista vetäytyminen ja yleinen toimintakyvyn puute.

Masennusta hoidetaan sekä terapialla että lääkehoidolla, joko yhdessä tai erikseen. Hoitomuoto valitaan yksilöllisesti, mutta yleisesti ottaen akuuttihoidon tavoitteena on saada potilas oireettomaksi ja jatkohoidon avulla pyritään estämään oireiden palaaminen. Koska masennus uusiutuu helposti, on huolellinen seuranta tärkeää.