Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön kuuluu vaihtelevin välein ilmenevät masennus- ja maniajaksot, joiden välillä henkilö voi olla täysin oireeton tai saattaa kärsiä lievemmistä oireista.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjaksot eivät eroa tavallisista masennustiloista, mutta ne saattavat kestää jonkin verran lyhyemmän aikaa, ja niihin liittyy yleisemmin psykoottisia oireita, liikaunisuutta, ruokahalun kasvua ja sitä myötä lihomista, sekä liikkeiden ja ajatusten hidastumista. Masennusvaihe kestää usein pidempään kuin maniajaksot, eikä lääkityksestä ole aina apua.

Maniaan kuuluu vähintään viikon kestävä jakso, jonka aikana mieliala on normaalia korkeampi poikkeavalla tavalla. Usein tähän liittyy myös ärtyisyys. Aktiivisuus, ajatusten lento, kohonnut itsetunto ja puheliaisuus ovat voimakkaasti lisääntyneet ja unen tarve vähentynyt. Maniaan liittyy erilaiset suuruuskuvitelmat, eikä henkilö kykene keskittymään asioihin normaaliin tapaansa. Tavallista on myös holtiton rahan tuhlaus, yliseksuaalisuus, sopimaton käytös, runsas ja pakonomainen alkoholinkäyttö sekä kritiikitön riskien otto.
Ominaista sairaudelle on sairausjaksojen toistuminen, mutta niiden tiheys vaihtelee suuresti. Lääkehoidolla ja elämäntapojen hallinnalla voidaan huomattavasti vähentää sairausjaksojen toistumista.