Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön kuuluu vaihtelevin välein ilmenevät masennus- ja
maniajaksot, joiden välillä henkilö voi olla täysin oireeton tai saattaa kärsiä lievemmistä
oireista.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjaksot eivät eroa tavallisista masennustiloista,
mutta ne saattavat kestää jonkin verran lyhyemmän aikaa, ja niihin liittyy yleisemmin
psykoottisia oireita, liikaunisuutta, ruokahalun kasvua ja sitä myötä lihomista, sekä
liikkeiden ja ajatusten hidastumista. Masennusvaihe kestää usein pidempään kuin
maniajaksot, eikä lääkityksestä ole aina apua.

Maniaan kuuluu vähintään viikon kestävä jakso, jonka aikana mieliala on normaalia
korkeampi poikkeavalla tavalla. Usein tähän liittyy myös ärtyneisyys. Aktiivisuus,
ajatusten lento, kohonnut itsetunto ja puheliaisuus ovat voimakkaasti lisääntyneet ja unen
tarve vähentynyt. Maniaan liittyy erilaiset suuruuskuvitelmat, eikä henkilö kykene
keskittymään asioihin normaaliin tapaansa. Tavallista on myös holtiton rahan tuhlaus,
yliseksuaalisuus, sopimaton käytös, runsas ja pakonomainen alkoholinkäyttö sekä
kritiikitön riskien otto.

Ominaista sairaudelle on sairausjaksojen toistuminen, mutta niiden tiheys vaihtelee
suuresti. Lääkehoidolla ja elämäntapojen hallinnalla voidaan huomattavasti vähentää
sairausjaksojen toistumista.