OSSI-hanke

OSSI-hankkeessa kehitetään kaikenikäisten omaishoitoa ja ikäihmisten perhehoitoa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) myönsi vuonna 2016 Etelä-Savon asiakaslähtöinen
palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon –hankkeelle (OSSI-hanke
2016-2018)  2,6 miljoonan euron rahoituksen. Hankkeessa kehitetään ja juurrutetaan
omais- ja perhehoitajille asiakaslähtöisemmät, nykyistä yhdenvertaisemmat
ja paremmin järjestetyt palvelut Etelä-Savon maakunnassa. Hankkeessa on mukana yli 20
yhteistyökumppania, joista yksi olemme me Savon mielenterveysomaiset – FinFami
ry. Toimimme asiantuntijana päihde- ja mielenterveyskuntoutujien omaishoidon
toimintamallin kehittämisessä ja käyttöönotossa. Hankkeen aikana perustetaan
maakunnallinen omais- ja perhehoidon osaamiskeskus OSSI, jonne keskitetään kaikki
omais- ja perhehoidossa arjen sujuvuuden helpottamiseksi tarkoitetut tukipalvelut.

Keskeiseksi kehittämiskohteeksi on noussut ikäihmisten perhehoito. Perhehoito on
inhimillistä ja mahdollistaa kotoisan ja turvallisen hoivan. Se turvaa yhtenä
vaihtoehtona omaishoitajille kuuluvat vapaapäivät, joita omaishoitajat käyttävät
useammin silloin, kun heillä on mahdollisuus viedä läheisensä perhehoitoon.
Perhehoitajana voi toimia henkilö, joka on koulutuksensa, kokemuksensa tai
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta sopiva antamaan perhehoitoa. Hänen tulee
lisäksi suorittaa Perhehoitoliiton järjestämä ennakkovalmennus ennen
toimeksiantosopimuksen tekemistä. Tällä hetkellä Etelä-Savossa on vain neljä ikäihmisten
perhehoitajaa, mutta hankkeen aikana tavoitteena on saada 50 uutta perhehoitajaa.

Tiivistelmä on kirjoitettu OSSI-hankkeen hankepäällikön Jaana Koinsaaren kolumnista
Labyrintti-lehdestä 2/2017. Napsauta kuvaa lukeaksesi kolumni.

 

 

 

 

 

 

 

OSSI-hankkeen nettisivut

Perhehoitoliitto