Opinnäytetyö omaisten sairastuneelle läheiselle tarjoamasta avusta

Savonia AMK:n opiskelija teki OMA ry:lle vuonna 2015 opinnäytetyön, jonka
tarkoituksena oli kuvata sen työn määrää ja muotoja, jolla omainen auttaa
mielenterveysongelmasta kärsivää läheistään. Lisäksi tarkoitus oli kuvata läheisen
hoitamisen aiheuttamisa vaikutuksia auttajan elämään. Työn tavoitteena on lisätä tietoa ja
ymmärrystä siitä, kuinka paljon mielenterveyskuntoutujan omaiset tekevät työtä
mielenterveyskuntoutujan apuna. Opinnäytetyö toteutettiin kyselytutkimuksena omaisille.

Psykiatri, kokki, sihteeri, hoitoapulainen – omainen – omaisen työn muodot mielenterveyskuntoutujan apuna sekä avustamisen vaikutukset omaisen elämään