Opinnäytetyö ”Jos nuoren mieli sairastaa – Opas masentuneen nuoren vanhemmalle”

Kaksi Savonia AMK:n opiskelijaa teki 2017 OMA ry:lle opinnäytetyönään oppaan masentuneen  nuoren vanhemmalle, jolla on herännyt huoli nuoren hyvinvoinnista. Opas
sisältää ohjeita masennuksen tunnistamiseen, masentuneen nuoren kohtaamiseen ja huolen puheeksi ottamiseen sekä jaksamiseen vanhempana. Oppaassa oleva tieto on kohdennettu 13-17-vuotiaan nuoren vanhemmalle, mutta tietoa voi soveltaa myös muun ikäisten henkilöiden kohdalla. Sisältö on määrittynyt OMA ry:n vertaisryhmään osallistuneiden vanhempien kokemuksien perusteella siitä, millaista apua ja tietoa he olisivat kaivanneet nuoren masentuessa. Oppaaseen on myös listattu apua tarjoavien tahojen yhteystietoja sekä nuorelle että hänen vanhemmalleen.

Jos nuoren mieli sairastaa – Opas masentuneen nuoren vanhemmalle