Mielen kuntoutujan, omaisen ja ammattilaisen edunvalvontaopas

FinFami – Uusimaa ry on julkaissut edunvalvontaoppaan, joka on suunnattu niin omaisille, kuntoutujille kuin ammattilaisillekin.  Kun henkilö sairastuu psyykkisesti, myös omaiset ja läheiset kuormittuvat. Tässä tilanteessa on tärkeää, että kaikki perheenjäsenet saavat tietoa ja tukea. Omaisella, oireilevalla läheisellä sekä hoitavalla taholla voi olla erilaisia näkemyksiä sairastuneen tuen tarpeesta.Tämän oppaan toivotaan osaltaan tukevan ja kannustavan ammattilaisia, kuntoutujia ja omaisia toimivaan yhteistyöhön.

Edunvalvontaopas