Lisämateriaalit

Opinnäytetyö omaisten tarjoamasta avusta läheiselle

Savonia AMK:n opiskelija teki OMA ry:lle vuonna 2015 opinnäytetyön, jonka tarkoituksena oli kuvata sen työn määrää ja muotoja, jolla omainen auttaa mielenterveysongelmasta kärsivää läheistään. Lisäksi tarkoitus oli kuvata läheisen hoitamisen aiheuttamisa vaikutuksia auttajan elämään. Työn tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä siitä, kuinka paljon mielenterveyskuntoutujan omaiset tekevät työtä mielenterveyskuntoutujan apuna. Opinnäytetyö toteutettiin kyselytutkimuksena omaisille.

Opinnäytetyön on luettavissa PSYKIATRI, KOKKI, SIHTEERI, HOITOAPULAINEN, OMAINEN